Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye skabeloner til rehabiliteringsplanen

01-11-2018

Landets kommuner får nu nye skabeloner til rådighed til rehabiliteringsplanen for udsatte borgere. Skabelonerne understøtter et mere systematisk fokus på evidensbaseret indsats, som kan give borgeren fodfæste på arbejdsmarkedet.

Rehabiliteringsplanen, der danner grundlag for den tværfaglige indsats for udsatte borgere, har i sin nuværende form været anvendt siden 2013. Rehabiliteringsplanen er udarbejdet inden for rammerne af reformen af førtidspension og fleksjob.  Formålet er at understøtte det tværfaglige samarbejde om at udvikle borgerens arbejdsevne via evidensbaserede indsatser. Ny viden og erfaring på området har nu givet anledning til en indholdsmæssig revision af rehabiliteringsplanen.

Siden lanceringen af rehabiliteringsplanen er der høstet viden og erfaringer om evidensbaserede indsatser, der understøtter fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette gælder bl.a. viden om virksomhedsrettede indsatser som ”førstevalg”, progressionsfaktorer og borgerinddragelse.

De nye skabeloner for rehabiliteringsplanen understøtter et mere systematisk fokus på evidensbaseret indsats for udsatte borgere, herunder:

  • virksomhedsindsats
  • empowerment og borgerinddragelse
  • progressionsfaktorer.

Arbejdet med revision af rehabiliteringsplanen

Revisionen af rehabiliteringsplanen er sket på baggrund af den relevante viden på området og med inddragelse af en række fagfolk fra bl.a. Frederiksberg, Gentofte, Rødovre, Middelfart og Vejle kommuner samt repræsentanter fra de kliniske funktioner og fagfolk med viden om funktionsevne og ICF. Herudover har også KL, Socialstyrelsen og fagkontorerne i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering været inddraget i arbejdet.

De nye skabeloner

De nye skabeloner erstatter de tidligere skabeloner og kan hentes her:

Rehabiliteringsteam

Skabelonerne vil i efteråret 2018 blive præsenteret for ledere og nøglemedarbejdere i rehabiliteringsindsatsen på arrangementer i regi af de regionale arbejdsmarkedskontorer.