Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt hjælpeværktøj til at investere i den kommunale beskæftigelsesindsats

01-11-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller nu et hjælpeværktøj til rådighed for kommuner, der arbejder med investeringer i beskæftigelsesindsatsen.

Med refusionsreformen i 2016 overtog kommunerne en større del af finansieringen af overførelsesindkomster. Dermed blev det endnu vigtigere for kommunernes økonomi at opnå resultater med beskæftigelsesindsatsen. Mange kommuner arbejder derfor allerede med at investere i beskæftigelsesindsatsen for at flere borgere kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

For at understøtte kommunernes arbejde med at investere i beskæftigelsesindsatsen har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviklet et hjælpeværktøj. Hjælpeværktøjet består af en investeringsguide og et beregningsark.

I investeringsguiden gennemgås fem trin for, hvordan en investeringscase kan beregnes og opstilles, når man vil vurdere, om den er økonomisk rentabel på kort eller langt sigt. Guiden hjælper også til, at man bliver opmærksom på relevante datakilder og andre ting, det kan være vigtigt at have med i investeringscasen. For at gøre det konkrete arbejde med investeringsberegninger lettere, er der også udviklet et beregningsark (i Excel-format), som kommunerne kan anvende direkte til at opstille deres egne investeringscases.

Find investeringsguiden og beregningsarket:

Investeringer i beskæftigelsesindsatsen