Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Puljen for kompetenceudvikling af jobkonsulenter bliver brugt efter intentionerne

27-11-2018

En midtvejsevaluering viser, at puljen for kompetenceudvikling af jobkonsulenter bliver brugt i tråd med puljens intentioner, men at puljen bør have et større fokus på praksisnær kompetenceudvikling.

I efteråret 2018 blev en midtvejsevaluering af puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter igangsat for at afklare, om puljens midler bliver brugt i overensstemmelse med reformens og puljens intentioner. Evalueringen peger på, at puljens projekter er gennemført i tråd med reformens intentioner. Projekterne har særligt søgt at styrke jobkonsulenternes kompetencer inden for kontraktforløb og den virksomhedsvendte indsats.

Evalueringen peger på tre forhold, som kan styrkes fremadrettet:

  • At puljemidlerne i højere grad målrettes jobkonsulenternes arbejde med at styrke lediges uddannelse og udvikling.
  • At puljen bør styrke opkvalificeringsforløb, der binder teori og praksis sammen.
  • Et relevant fokusområde vil være det tværgående samarbejde omkring virksomhedsservice – både imellem kommunerne samt med a-kasser.

Der er allerede igangsat initiativer, der imødekommer de ovenstående fokuspunkter. I projekt Sparringspartnerne, fx, giver særligt kvalificerede jobkonsulenter andre jobkonsulenter konkret sparring på, hvordan de kan holde en mere jobrettet samtale med de ledige.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil i udmøntningen af puljen fremadrettet særligt skærpe fokus på, at der gennemføres praksisnær kompetenceudvikling, og at jobkonsulenterne klædes på til at styrke de lediges uddannelse og udvikling. Styrelsen har allerede i 2018 skærpet fokus på at styrke sagsbehandlernes evner i forhold til opkvalificering af ledige. Bl.a. har projekt uddannelsesambassadører klædt sagsbehandlerne bedre på til at håndtere uddannelsesområdet.

Midtvejsevaluering af puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter (pdf) (nyt vindue)