Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udækkede kompetencebehov kan meldes ind via meldesystem

08-11-2018

Via et nyt meldesystem kan jobcentre, arbejdsgivere, a-kasser m.fl. gøre opmærksom på udækkede kompetencebehov og behov for koordinering af kursusindkøb.

De otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) har fået til opgave at indsamle oplysninger om virksomhedernes kompetencebehov og samtidig koordinere jobcentrenes indkøb af kurser hos erhvervsskolerne på tværs af kommuner. Det skal sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Til det formål er der nu etableret et meldesystem, hvor jobcentre, arbejdsgivere, a-kasser m.fl. kan gøre opmærksom på udækkede kompetencebehov og behov for koordinering af kursusindkøb.

Meldesystemet er et led i Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Her afsatte regeringen 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet og forbedre samarbejdet om voksen- og efteruddannelse (VEU) mellem kommunale jobcentre, virksomheder og erhvervsskoler.

Som led i den styrkede VEU-indsats har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ansat omkring 30 VEU-koordinatorer, der skal hjælpe de regionale arbejdsmarkedsråd med opgaven. De skal  igangsætte konkrete regionale samarbejder om opkvalificering. Koordinatorerne får ligeledes et nyt kompetenceværktøj, som er et centralt opslagsværk over virksomhedernes kompetencebehov inden for forskellige stillingsbetegnelser.

Nyhed: 100 millioner kroner skal styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen (nyt vindue)

Sådan anvender du meldesystemet

Du kan gøre opmærksom på udækkede kompetencebehov og behov for koordinering af kursusindkøb ved at kontakte  Jobservice Danmark på tlf. 72 200 350 eller via mail på jobservicedanmark@star.dk

Oplysningerne fra meldesystemet viderebringer VEU-koordinatorerne herefter til skoler, og koordinatorerne hjælper med at koordinere kurser på tværs af kommuner.