Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fire nye analyser fra de Regionale Arbejdsmarkedsråd

21-12-2018

RAR Fyn og RAR Sydjylland har fået udarbejdet fire analyser i forbindelse med kvalificering af det regionale samarbejde på VEU-området

Med Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse er det aftalt, at de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan igangsætte eller bidrage til regionale analyser inden for fx områder med mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer. Det skal bidrage til at kvalificere de regionale samarbejder om uddannelsesaktiviteter og arbejdet med koordinering af voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU).

Analyserne fra RAR Sydjylland og RAR Fyn afdækker:

  • Kompetenceefterspørgsel i den private servicesektor
  • Veje til sporskifte ind i bygge- og anlægsbranchen
  • Kompetenceefterspørgsel inden for private service i turismeerhvervet

Du kan finde de nye analyser her:

Regionale analyser: Jobrettet voksen- og efteruddannelse – RAR Sydjylland (nyt vindue)

Regionale analyser: Jobrettet voksen- og efteruddannelse – RAR Fyn (nyt vindue)

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan ifølge Trepartsaftalen om VEU sætte gang i regionale analyser inden for eksempelvis områder med mangel på arbejdskraft, der kan bidrage til et bedre regionalt samarbejde i forhold til uddannelse og opkvalificering.

Som led i den styrkede VEU-indsats har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ansat omkring 30 medarbejdere, der skal hjælpe RAR med opgaven. VEU-tovholderne i de regionale Arbejdsmarkedskontorer står for konkrete regionale samarbejder om opkvalificering og tværkommunale kursuskøb. Det skal sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser målrettet virksomhedernes behov for arbejdskraft.