Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Borgere med svær psykisk lidelse kommer oftere i job eller uddannelse med en håndholdt virksomhedsrettet indsats

21-12-2018

Evaluering af Projekt Inklusion viser positive resultater af en virksomhedsrettet indsats efter IPS-metoden for borgere med svære psykiske lidelser.

IPS (Individual Placement and Support) er en metode til at få personer med alvorlige sindslidelser i beskæftigelse og uddannelse. Metoden er mere effektiv end en traditionel jobcenterindsats, og deltagerne i IPS-indsatsen er samtidig mere tilfredse med den indsats, de har modtaget. Det er hovedkonklusionerne i evalueringen af Projekt Inklusion.

Projekt Inklusion omfatter en beskæftigelsesrettet indsats målrettet personer med en svær psykisk lidelse som fx skizofreni. I projektet er IPS-metoden afprøvet på det danske arbejdsmarked. I forvejen er metoden velafprøvet internationalt set, og har konsekvent påvist gode effekter.

IPS-indsatsen er rettet mod udsatte borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og med svære psykiatriske diagnoser. Indsatsen skal få borgerne hurtigt ind på arbejdsmarkedet og tilbyde dem støtte, mens de er på arbejdsmarkedet. Populært sagt er indsatsen baseret på en 'job først, dernæst støtte'-tilgang frem for en 'bedre helbred først, dernæst job'-tilgang.

Indsatsen består af en mentor, der bistår borgerne med hurtigst muligt at finde en arbejdsplads eller uddannelse. Mentoren tilbyder derefter:

  • støtte baseret på psykiatrisk viden
  • koordinering af borgerens sagsforløb på tværs af systemer
  • støtte til at fastholde job, efter at job er opnået
  • tilbud om virksomhedsrettede indsatser.

Jobsøgning baserer sig på deltagerens egne præferencer, og støtten varer så længe, der er behov for det. Den beskæftigelsesrettede indsats koordineres desuden tæt med borgerens psykiatriske behandlingsforløb.
Hent evalueringen, og læs en sammenfatning af den:

Resultater fra IPS projektet - INKLUSION