Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Der er masser af potentiale blandt uddannelseshjælpsmodtagere

19-12-2018

Hver fjerde uddannelseshjælpsmodtager opnår fodfæste i uddannelse og job, men der er væsentligt potentiale for at rykke de resterende tættere på uddannelse og job. Omkring halvdelen af uddannelseshjælpsmodtagere, som starter på en uddannelse, falder fra igen indenfor et år.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har analyseret uddannelseshjælpsmodtageres overgange til uddannelse og beskæftigelse.

Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Hver fjerde uddannelseshjælpsmodtager fik i 2016 fodfæste i uddannelse eller job

Knap 38 pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne i 2016 afsluttede deres ydelsesforløb og fik enten helt eller delvist fodfæste udenfor ydelsessystemet. Knap 2/3 af disse, svarende til 24 pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne, lykkedes med at få fodfæste i uddannelse eller job og forblev ude af ydelsessystemet et helt år. De øvrige 14 pct. fik delvist fodfæste, hvor fem pct. forblev ude af ydelsessystemet på selvforsørgelse hele året, mens ni pct. vendte tilbage til ydelsessystemet indenfor et år.

Der er tegn på væsentligt potentiale for at rykke uddannelseshjælpsmodtagerne tættere på uddannelse eller job

Omkring 60 pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne forblev i ydelsessystemet i 2016. Disse adskiller sig kun marginalt på deres baggrundskarakteristika set i forhold til de unge, som får helt eller delvist fodfæste udenfor ydelsessystemet. Heller ikke indenfor de forskellige visitationskategorier er der forskelle i karakteristika mellem dem, som får helt eller delvist fodfæste, og dem, som ikke forlader ydelsessystemet.

Visitationskategorierne fordeler uddannelseshjælpsmodtagerne efter hensigten

Blandt de åbenlyst uddannelsesparate finder man den største andel af unge, der får fodfæste i uddannelse eller job og den laveste andel blandt aktivitetsparate. Uddannelsesparate ligger midt imellem. Når der ses på, hvor lang tid de unge modtager uddannelseshjælp, før de afgår, er afgangsmønstret forskelligt mellem visitationskategorierne. De åbenlyst uddannelsesparate afgår i høj grad i starten af deres forløb. De uddannelsesparate afgår også i starten, men med en mere langstrakt afgangsprofil, mens de aktivitetsparate har en lille, men stabil afgang over tid.

Omkring halvdelen af uddannelseshjælpsmodtagerne, der starter på en uddannelse, frafalder indenfor et år

Selvom halvdelen af uddannelseshjælpsmodtagerne, der påbegynder en uddannelse falder fra indenfor et år, varierer frafaldsprocenten kun i begrænset omfang visitationskategorierne imellem. Frafaldsprocenten ligger mellem 45 og 54 pct. Der kan være et betydeligt potentiale i at systematisere fastholdelsesindsatsen, da de observerbare forskelle mellem dem der frafalder, og dem der ikke gør, er ganske begrænsede.

Unges vej fra uddannelseshjælp til uddannelse og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)