Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny evaluering af puljen til uddannelsesløft

10-12-2018

En evaluering af uddannelsesløftet peger på en række barrierer og løsningsmuligheder for at starte et uddannelsesløft.

Siden 1. juli 2015 har dagpengemodtagere haft mulighed for at tage en erhvervsuddannelse som voksen, hvis de er ufaglærte eller er faglærte med en forældet uddannelse,. Der er fortsat markant færre ledige end oprindeligt forudsat, som benytter muligheden for at tage et uddannelsesløft, og det skyldes blandt andet, at målgruppen for ordningen er blevet mindre på grund af den faldende ledighed.

Evalueringen af uddannelsesløftet peger imidlertid også på en række andre årsager til, at ledige ikke vælger at tage en erhvervsuddannelse. Det drejer sig blandt andet om komplicerede regler, manglende information og vejledning til ledige om uddannelsesløftet, og at ordningen er for ufleksibel.

Evalueringen anviser også en række muligheder for at nedbryde barriererne. Det drejer sig blandt andet om mere lettilgængelig information om mulighederne for at tage et uddannelsesløft, et mere fleksibelt uddannelsesløft samt løbende vejledning og opfølgning, når forløbet er igangsat.

Evalueringen udspringer af aftalen om initiativer til afhjælpning af rekrutteringsudfordringer fra november 2017. Her blev forligspartierne bag beskæftigelsesreformen enige om at afdække barriererne for at bruge ordningen med uddannelsesløft samt undersøge, hvordan jobcentre og a-kasser administrerer og formidler ordningen. Evalueringen er udarbejdet af Discus og Epinion for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Rapport: Evaluering af puljen til uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

Evaluering anviser veje til at få gang i uddannelsesløftet (nyt vindue)