Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer

17-12-2018

Det er nu muligt at søge om tilskud til etablering og drift af selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Fra en ansøgningspulje til selvaktiveringsgrupper er det muligt for foreninger at søge om tilskud til selvaktiveringsinitiativer for ledige seniorer, med henblik på at de opnår ordinære jobs. Puljen har desuden til formål at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

Der er for 2019 samlet afsat 7,7 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Med forbehold for at finansloven for 2019 vedtages, opslås puljen allerede nu for at sikre kontinuiteten i de eksisterende seniornetværk.

Puljen kan søges af foreninger med mindst 25 medlemmer. Der er mulighed for  at indsende ansøgning om tilskud frem til ultimo 2019.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen under opslaget for puljen:

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2019