Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny rekrutteringsanalyse baseret på aktuelle jobopslag

14-12-2018

Den nye surveys resultater giver et mere præcist billede end tidligere, da der indsamles svar fra fire gange så mange rekrutteringssituationer end tidligere. Det giver et mere præcist billede af den aktuelle rekrutteringssituation.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udviklet en ny rekrutteringsanalyse, som er offentliggjort første gang d. 14. december 2018.

Analysen bygger på i alt 17.500 afsluttede rekrutteringsforsøg og angiver, at i 23 pct. af rekrutteringsforsøgene kunne jobbet ikke besættes med den ønskede arbejdskraft. I halvdelen af de forgæves forsøg endte virksomheden med slet ikke at ansætte nogen, og resten blev besat med en anden profil, end virksomheden oprindeligt ønskede, fx med medarbejdere med færre kvalifikationer eller mindre erfaring end ønsket.

På baggrund af de indhentede svar vurderes der samlet set at have været 66.700 forgæves rekrutteringer på det danske arbejdsmarked de seneste seks måneder. Det er det højeste antal forgæves rekrutteringer siden efteråret 2008.

Den nye analyse erstatter den hidtidige halvårlige rekrutteringsanalyse, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført siden 2007. Den nye metode tager udgangspunkt i elektroniske jobopslag, hvor der tre måneder efter jobopslag tages kontakt til udvalgte virksomheder, der har søgt, for at afdække, om den opslåede stilling er blevet besat. Kontakten sker via elektronisk spørgeskema eller telefoninterview.

I den hidtidige undersøgelse blev mange virksomheder, der ikke havde søgt efter medarbejdere, også kontaktet. Med udgangspunkt i elektroniske jobopslag kan antallet af stillinger nu opgøres mere præcist, ligesom kun virksomheder, der har haft et rekrutteringsbehov, er blevet kontaktet. Den nye analyse vil fremover blive opgjort hyppigere, således, at det løbende er muligt at følge udviklingen på arbejdsmarkedet.

Som noget nyt offentliggør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering også den relative rekrutteringsudfordring for den enkelte stilling, dvs. den forgæves rekrutteringsrate, der opgøres som andelen af ikke-succesfulde rekrutteringer ift. det samlede antal rekrutteringsforsøg. Den gennemsnitlige forgæves rekrutteringsrate er opgjort til 23 pct., hvilket vil sige, at næsten hver fjerde opslåede stilling ikke kunne besættes.

På grund af ny metode skal man være forsigtig med direkte sammenligninger af udviklingen over tid.

Rekrutteringssurvey 4. kvartal 2018