Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til systematisk profilafklaring og tidlig indsats i a-kasserne

07-12-2018

En ny ansøgningspulje skal understøtte en tidlig og målrettet indsats for borgere i risiko for langtidsledighed ved hjælp af systematisk brug af profilafklaring i cv-samtalen.

Som led i aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 gives der mere fleksibilitet til a-kasser og jobcentre i tilrettelæggelsen af det fælles kontaktforløb. Intentionen med aftalen er bl.a. at give borgerne en mere differentieret indsats baseret på en individuel vurdering af borgernes behov.

Med beskæftigelsesreformen fra 2014 er der afsat en pulje til ledige med særlige udfordringer. Puljen udmøntes i 2018 som en ansøgningspulje, der skal understøtte den tidlige afklaring af dagpengemodtagere ved at udbrede a-kassernes kendskab til og brug af profilafklaringsværktøjet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte en tidlig og målrettet indsats for borgere i risiko for langtidsledighed ved hjælp af systematisk brug af profilafklaring i cv-samtalen.

Puljen vil give de deltagende a-kasser og kommuner en god mulighed for at gøre sig erfaringer med at bruge profilafklaring som et screeningsværktøj i tilrettelæggelsen af kontaktforløbet for den enkelte borger.

Erfaringerne med at bruge profilafklaringsværktøjet vil også være relevante for a-kasser, der ønsker at indgå i det kommende forsøg med mere ansvar til a-kasserne, hvor afklaring af borgerens risiko for langtidsledighed indgår som en fast komponent. Det skal understreges, at der ikke lægges vægt på deltagelse i dette projekt ved udvælgelsen af a-kasser til deltagelse i a-kasseforsøget.

Ansøgningspuljen kan ansøges af a-kasser og er på 7,3 mio. kr. Ansøgningsfristen er mandag den 17. december 2018 kl. 12.00.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen under opslaget for puljen:

Pulje til ledige med særlige udfordringer - FL § 17.46.43.10