Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

De fleste dagpengemodtagere søger mindst 1,5 job om ugen

22-02-2018

Benchmarkingen er opdateret med tal for jobsøgningen blandt dagpengemodtagere i de enkelte a-kasser frem til oktober 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings nye intuitive benchmarkingværktøj vedrørende dagpengemodtageres jobsøgning er nu opdateret med tal frem til oktober 2017.

Tallene viser, at over 85 pct. af dagpengemodtagerne søgte 1,5 job eller flere om ugen i oktober måned. Det er den højeste jobsøgningsfrekvens, siden benchmarkingen blev indført i april 2017 som led i udmøntningen af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Benchmarkingen gør det muligt at følge a-kassernes opfølgning på medlemmernes jobsøgning på tværs af a-kasser. Dermed understøttes a-kassernes rådighedsarbejde. Samtidig skabes der transparens i forhold til dagpengemodtageres jobsøgning.

Opgørelsen bliver løbende opdateret med tre måneders forskydning.

Seneste opgørelse: rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning