Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fremrykket delevaluering af reformen for førtidspension og fleksjob

09-02-2018

En delevaluering af reformen for førtidspension og fleksjob peger på, at det ikke er tilstrækkeligt klart i lovgivningen, hvilke borgere der kan tilkendes førtidspension, uden at de først har været i ressourceforløb.

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob har drøftet en fremrykket delevaluering af reformen. Delevalueringen peger på, at det ikke er tilstrækkeligt klart i lovgivningen, hvilke borgere der kan tilkendes førtidspension, uden at de først har været i ressourceforløb. Det har betydet, at nogle kommuner har fortolket reglerne strammere end andre og har sendt borgere i ressourceforløb, selv om de kunne have fået en førtidspension.

Den fremrykkede delevaluering består af tre dele:
•En gennemgang af 78 konkrete sager fra landets seks største kommuner
•En redegørelse fra Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen gennemgår praksis i sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om ressourceforløb, og hvor borgeren har klaget over, at der ikke er tilkendt førtidspension. 
•En kvantitativ analyse af omfanget af og udviklingen i den kommunale variation i tilkendelser af førtidspension.

Se delevalueringens tre dele på siden om evalueringer af reformen:

Evalueringer af reformen af førtidspension og fleksjob

Forligskredsen er enig om at præcisere reglerne, så borgere ikke visiteres til ressourceforløb, hvis deres arbejdsevne ikke kan udvikles. Samtidig vil forligskredsen sikre, at tilkendelse af førtidspension bliver mere ensartet på tværs af kommuner.

Det samlede reformområde er ved at blive evalueret, og på baggrund af evalueringen vil forligskredsen drøfte, om der er behov for yderligere justeringer af reformområdet, der blandt andet omfatter ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Nyhed: Lovforslag præciserer regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

Nyhed på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Enig forligskreds vil ændre lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb (nyt vindue)

Høringsportalen (nyt vindue)