Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobbarometeret er opdateret med nye data

27-02-2018

Jobbarometeret viser nu også de stillinger, som virksomhederne har de største udfordringer med at rekruttere arbejdskraft til.

Jobbarometeret fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet og overskueligt billede af jobsituationen på det regionale arbejdsmarked. Jobbarometeret er nu opdateret med nye tal:

  • De stillinger, de ledige i Jobcentret oplyser, at de kan bestride og søger job inden for.
  • Antallet af opslåede stillinger inden for de 25 stillingsbetegnelser med flest jobopslag i RAR-område.

Mens ”Jobbarometeret” (forsiden) fokuserer på den ledige arbejdskraft, giver ”Det regionale arbejdsmarked” (bagsiden) en række nøgletal om efterspørgslen efter arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked.

Jobbarometeret kan downloades i pdf-format fra star.dk og anvendes i samtalen med den ledige. På den måde har sagsbehandler og ledig et fælles udgangspunkt til at drøfte den lediges muligheder for at få job.

Jobbarometret er brugbart, når der skal vejledes om jobmuligheder, mobilitet (geografisk eller fagligt) eller som afsæt for en snak om opkvalificering, kurser eller lign. Dette uanset om den ledige er nyledig, dimittend, langtidsledig eller jobparat kontanthjælpsmodtager.

Fremover vil Jobbarometeret blive opdateret den sidste hverdag i måneden. Næste gang er tirsdag d.13 marts 2018.

Det lokale Jobbarometer