Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag præciserer regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

09-02-2018

Et lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension er sendt i høring. Forslaget præciserer regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sendt et udkast til lovforslag i ekstern høring. Høringen drejer sig om udkast til Lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension).

Udkastet til lovforslag indeholder præciseringer af reglerne for tilkendelse af førtidspension, som er aftalt i forligskredsen (Regeringen og S, SF og R) bag reformen af førtidspension og fleksjob. Forligskredsen har drøftet en fremrykket delevaluering af reformen. Delevalueringen peger på, at det ikke er tilstrækkeligt klart i lovgivningen, hvilke borgere der kan tilkendes førtidspension, uden at de først har været i ressourceforløb. Det har betydet, at nogle kommuner har fortolket reglerne strammere end andre og har sendt borgere i ressourceforløb, selv om de kunne have fået en førtidspension.

Forligskredsen er derfor enige om at præcisere reglerne, så borgere ikke visiteres til ressourceforløb, hvis deres arbejdsevne ikke kan udvikles. Samtidig vil forligskredsen sikre, at tilkendelse af førtidspension bliver mere ensartet på tværs af kommuner.

Lovforslag skal skabe klarhed om to ting:

  • Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.
  • Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Lovændringen udvider ikke retten til førtidspension. Det forventes imidlertid, at en mindre andel førtidspensionister vil få en tidligere tilkendelse i tråd med intentionerne i reformen.

Det foreslås, at de nye regler skal træde i kraft 1. juni 2018.

Fristen for høringssvar er onsdag den 21. februar 2018 kl. 14. Eventuelle høringssvar skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nyhed på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Enig forligskreds vil ændre lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb (nyt vindue)

Høringsportalen (nyt vindue)

Nyhed: Fremrykket delevaluering af reformen for førtidspension og fleksjob