Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse af den intensiverede indsats til langtidsledige

07-02-2018

Analysen af den særligt intensiverede indsats i sidste del af dagpengeperioden er nu afsluttet, og resultaterne offentliggøres hermed i en samlet rapport.

Som et led i trepartsaftalen, der blev indgået i august 2016, blev det aftalt at gennemføre en analyse af den særlige indsats sidst i dagpengeperioden. Senest inden den 16. ledighedsmåned skal jobcenteret tilbyde ledige en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og jobsøgningsstøtte i den sidste del af dagpengeperioden. Den særlig intensive indsats er et ret og pligt-tilbud, der blev indført som en del af beskæftigelsesreformen.

Analysen af den særlig intensiverede indsats viser bl.a., at:
•både ledige, a-kasser og jobcentre vurderer, at indsatsen er relevant
•jobcentrene har haft fokus på og arbejdet med implementeringen af den særlig intensiverede indsats til langtidsledige og udarbejdet konkrete strategier for arbejdet med indsatsen.
•indsatsen er kendetegnet ved at være jobrettet og tilrettelagt i forhold til den lediges behov.

I analysen er der gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor 81 pct. af kommunerne har svaret. Derudover er der gennemført en række dybtgående kvalitative analyser i 11 udvalgte kommuner. I forlængelse af analysen er der udarbejdet et inspirationskatalog.

Evaluering af den særlige indsats sidst i dagpengeperioden