Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse peger på drivkræfter og barrierer ved indkøb af uddannelse på tværs af kommuner

07-02-2018

En ny analyse af tværkommunale kursusindkøb undersøger drivkræfter og barrierer bag kommunalt samarbejde.

Det er en barriere for at bruge uddannelsesordningerne i beskæftigelsessystemet, at efterspørgslen på uddannelse ikke bliver planlagt og koordineret på tværs af kommuner. Det gælder særligt i små og mellemstore kommuner. Som led i Trepartsaftale II blev det derfor aftalt at gennemføre en analyse af jobcentrenes erfaringer med at koordinere kursusindkøb på tværs af kommuner.

En ny analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kortlægger eksisterende samarbejder og udpeger barrierer og drivkræfter for jobcentrenes tværkommunale kursuskøb. På baggrund af resultaterne fra analyserne peges der på nogle klart definerede forudsætninger, der skal være på plads for at jobcentrene kan have et solidt samarbejde. Rapporten peger på råd og inspiration til at udbrede gode erfaringer.

Fælleskommunale kursuskøb - inspiration til praksis & oversigt over eksisterende modeller