Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye regler om orlov til begge forældre, der mister et barn

13-02-2018

Fædre, medmødre og begge adoptanter har med nye regler fået ret til fravær i 14 uger, hvis barnet dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

Indtil den 1. februar 2018 var det kun mødre og den ene af adoptivforældrene, der havde ret til fravær i 14 uger i forbindelse med et barns død eller bortadoption.

Ved en ændring af barselsloven har begge forældre (herunder medmødre) og begge adoptivforældre fået ret til fravær i op til 14 uger, i tilfælde af at barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet.

For lønmodtagere er der indført en pligt til at varsle fraværet over for arbejdsgiveren hurtigst muligt.

Samtidig er anmeldelsespligten for ledige ændret, sådan at ledige får en frist på otte uger efter barnets død eller bortadoption til at anmelde fraværet til a-kassen.

De nye regler trådte i kraft den 1. februar 2018.