Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse af rådighedsafprøvende tilbud

19-03-2018

Kommunerne fik med beskæftigelsesreformen mulighed for at give rådighedsafprøvende tilbud til dagpengemodtagere, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.

Analysen viser bl.a., at hovedparten af jobcentrene ifølge egne opgørelser har givet relativt få rådighedsafprøvende tilbud til dagpengemodtagere, men også, at beskæftigelsesreformens tiltag med fællessamtaler og tidlig indsats for de ledige har medvirket til at styrke samarbejdet med a-kasserne, og det betyder, at spørgsmål om rådighed via dialog kan afklares uden det bliver aktuelt med et rådighedsafprøvende tilbud.

Analyse af rådighedsafprøvende tilbud til dagpengemodtagere (pdf) (nyt vindue)