Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring er udstedt

22-03-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan oplyse, at der er udstedt bekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

I bekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er indarbejdet følgende lovændringer:

  • Lov nr. 1540 af 19. december 2017 (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)
  • Lov nr. 1565 af 19. december 2017 (Erhvervskandidatuddannelse)
  • Lov nr. 1669 af 26. december 2017 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)
  • Lov nr. 1670 af 26. december 2017 (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) som gældende pr. 1. marts 2018
  • Lov nr. 1671 af 26. december 2017 lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag).

Lovbekendtgørelsen er således en ajourføring af gældende lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. gældende fra 1. marts 2018.

Lovbekendtgørelsen på Retsinformation (nyt vindue)