Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

01-03-2018

Den nye positivliste for kurser under ordningen 6 ugers jobrettet uddannelse træder i kraft 1. marts 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse, som viser, hvilke kurser det er muligt at deltage i under ordningen. Herudover har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en liste over vejledende forløb, som kan give inspiration til, hvordan kurserne kan sammensættes i forløb af op til seks ugers varighed.

Der er afsat en pulje på 5,1 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen.

Find positivlisten, listen over vejledende forløb og læs mere om puljen til kurser, der overstiger 6 uger jobrettet uddannelse