Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT området

28-03-2018

Puljen har til formål at afdække behovet for samt udvikling af jobrettede kurser på IT området.

Som led i udmøntning af trepartsaftale fra 2016 udmeldes en ansøgningspulje på 1,0 mio. kr. til udvikling af jobrettede kurser på IT-området med henblik på at give ledige (nyuddannede og erfarne) IT-uddannede relevante kompetencer f.eks. i form af konkrete IT-sprog og/eller værktøjer.
Puljen kan søges af alle relevante aktører. Ansøgningsfristen er den fredag d. 27 april 2018 kl. 12:00.

Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT området