Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye bekendtgørelser om lempeligere regler for fradrag for deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber

01-03-2018

Der er opstået behov for at tilpasse bekendtgørelser på dagpenge-, efterløns- og fleksydelsesområdet som følge af Aftale om lempeligere regler for fradrag for deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber.

Lov nr. 1670 af 26. december 2017 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked), udmønter også Aftale om lempeligere regler for fradrag for deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber. Der er nu udstedt de bekendtgørelser, der udmønter aftalen, herunder konsekvensændringer i efterløns- og fleksydelsesreglerne.

Følgende bekendtgørelserne er nu at finde på retsinformation.dk:

  • Bekendtgørelse nr. 134 af 27. februar 2018 om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge
  • Bekendtgørelse nr. 135 af 27. februar 2018 om ændring af bekendtgørelse fradrag i efterløn
  • Bekendtgørelse nr. 136 af 27. februar 2018 om ændring af bekendtgørelse om fleksydelse.

Det følger af bekendtgørelserne, at indtægter ikke medfører fradrag i dagpenge, efterløn eller fleksydelse, hvis indtægterne er modtaget fra hverv i hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt brandværn, kystredningsberedskabet, digeberedskabet og lignende. Det samme gælder for indtægter i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg m.m. til deltidsansatte brandmænd. Desuden vil uger, hvor et medlem udelukkende arbejder på nedsat tid som brandmand, ikke indgå i tidsbegrænsningen for supplerende dagpenge.

Reglerne træder i kraft den 1. marts 2018. Det betyder, at de finder anvendelse på dagpenge mv., der udbetales for marts måned 2018 og herefter.