Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af projekt Helhedsindsats for udsatte familier offentliggøres

24-04-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har evalueret projekt Helhedsindsats for udsatte familier.

I kontanthjælpsreformen fra 2014 blev der afsat 91,3 mio. kr. til projekt Helhedsindsats for udsatte familier. Projektet er gennemført i perioden 2014-2016 i 10 kommuner og har omfattet 348 familier, som har sager i flere af kommunens forvaltninger. I alt 1.252 børn og voksne har været en del af projektet.

Formålet med projektet var at undersøge, om en koordineret indsats på tværs af kommunens forvaltninger kan være til gavn for udsatte familier og om de på den måde kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet.

Evalueringen munder ud i fire hypoteser om hvad der virker, for at de udsatte familier får stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet:

Én kontaktperson, kontinuitet og tilgængelighed

Familierne skal have én fast kontaktperson på tværs af forvaltninger og over tid, og familierne skal opleve, at de hurtigt og nemt kan komme i direkte kontakt med deres kontaktperson.

Fokus på det, der giver motivation for den enkelte

Målet om beskæftigelse skal give mening for familierne. Forskellige forhold kan motivere til at finde ordinær beskæftigelse. For nogen er beskæftigelse en mulighed for at opnå uafhængighed fra systemet og offentlig forsørgelse. For andre kan det være en måde at bevise sine forsørger-evner, fx i sager hvor man er i risiko for at miste forældremyndigheden.

Fælles mål og krav med afsæt i én plan

Mål og aktiviteter for familierne skal være koordinerede og sammenhængende på tværs af forvaltninger. Der er eksempler på, at beskæftigelsesrettede aktiviteter bliver nedprioriteret, når familierne oplever ikke at kunne opfylde krav fra flere steder i kommunen, fordi mål og aktiviteter ikke er koordinerede.

Håndtering af borgerens oplevede barrierer skaber grundlag for samarbejde om beskæftigelsesindsats

Systemet skal sætte fokus på de for familierne vigtigste selvoplevede barrierer. Evalueringen finder eksempler på, at hurtig og fokuseret håndtering af de for familierne vigtigste barrierer bidrager til, at familierne får overskud til at fokusere på beskæftigelse.

Evaluering af projekt Helhedsindsats for udsatte familier