Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Information udsendt om konfliktens konsekvenser for ydelsesmodtagere, a-kasser og jobcentre

16-04-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering orienterer om den varslede overenskomstkonflikts konsekvenser for ydelsesmodtagere, a-kasser og jobcentre.

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomster og aftaler indenfor det offentlige område har resulteret i, at de faglige organisationer har udsendt et strejkevarsel på en række områder. Som modsvar hertil er der udsendt et varsel om lockout.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering orienterer om den varslede konflikts konsekvenser for ydelsesmodtagere, a-kasser og jobcentre.

Konflikt (OK18): Information til ydelsesmodtagere, a-kasser og jobcentre