Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny LinkedIn-gruppe oprettes i forbindelse med foranalyse inden gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring

24-04-2018

Medarbejdere fra a-kasserne inviteres ind i en ny LinkedIn-gruppe for at give input til en foranalyse, op til at lov om arbejdsløshedsforsikring bliver skrevet igennem.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har som led i styrelsens strategi frem mod 2021 et pejlemærke om deltagende brugere. Styrelsen skal i endnu højere grad end i dag arbejde med brugerinddragelse, så vores løsninger bliver til i samskabelse med dem, der skal bruge dem.  I forlængelse af det lancerer styrelsen nu en ny LinkedIn-gruppe: ”Ny a-lov”.

Den nye LinkedIn-gruppe skal bidrage med input, kvalificering og perspektivering af udfordringer og forenklingsforslag på dagpengeområdet. Alle medarbejdere og ledere i a-kasser inviteres til at blive medlemmer og dele ud af deres viden og erfaringer i gruppen.

I gruppen vil der løbende blive lagt op til drøftelser af udfordringer og forenklingsmuligheder på nærmere bestemte områder i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tilhørende bekendtgørelser.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ser frem til at få praksisnære, gode og konstruktive input vedr. administration og lovgivningen fra a-kasserne. Følg gruppen og bidrag:

LinkedIn-gruppen ”Ny a-lov”  (nyt vindue)

Alle a-kasser vil modtage et brev med yderligere information om LinkedIn-gruppen.