Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar

En ny pulje har til formål at støtte udbredelsen af social ansvarlighed i virksomheder med henblik på at få udsatte borgere i beskæftigelse.

For  at understøtte udbredelsen af social ansvarlighed i virksomheder er der afsat 14,3 mio. kr. til en ansøgningspulje for perioden 2018-2019.

Fra puljen kan der søges om tilskud til projekter, der skal give konkrete resultater for borgere, som har mindst et års sammenhængende ledighed på offentlig forsørgelse bag sig. Projekterne kan implementere initiativer enten i egen virksomhed eller i et virksomhedsnetværk.

Puljen kan søges af virksomheder, organisationer og foreninger, der arbejder for at fremme virksomheders sociale ansvar. Der er ansøgningsfrist mandag d. 7. maj kl. 12.00.

Puljen ”Udbredelse af virksomheders sociale ansvar”