Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobbarometeret er opdateret med nye data

18-05-2018

Jobbarometeret er opdateret med de nyeste tal for, hvilke stillinger de ledige kan bestride og søger job inden for.

Jobbarometeret fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet og overskueligt billede af jobsituationen på det regionale arbejdsmarked. Jobbarometeret er nu opdateret med nye tal for:

  • de stillinger, som de ledige i jobcentret oplyser, at de kan bestride og søger job inden for.
  • antallet af opslåede stillinger inden for de 25 stillingsbetegnelser med flest jobopslag inden det enkelte regionale arbejdsmarkedsråds område.

Mens Jobbarometrets forside fokuserer på den ledige arbejdskraft, giver ”Det regionale arbejdsmarked” (bagsiden) en række nøgletal for efterspørgslen efter arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked. De regionale nøgletal giver inspiration og viden om, hvilke områder på det regionale arbejdsmarked der har høj efterspørgsel eller specifikke typer stillinger, hvor virksomheder i øjeblikket har vanskeligt ved at finde den rette arbejdskraft. Stillinger, hvor der er med andre ord rigtig gode jobmuligheder regionalt.

Jobbarometret er brugbart, når der skal vejledes om jobmuligheder og mobilitet (geografisk eller fagligt), eller som afsæt for en snak om opkvalificering, kurser el.lign. Dette uanset om den ledige er nyledig, dimittend, langtidsledig eller jobparat kontanthjælpsmodtager.

Jobbarometeret kan downloades i pdf-format fra star.dk og anvendes i samtalen med den ledige. På den måde har sagsbehandler og ledig et fælles udgangspunkt for at drøfte den lediges muligheder for at få job.

Næste gang Jobbarometeret vil blive opdateret er mandag d.18. juni 2018.

Det lokale Jobbarometer