Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lovbekendtgørelse, opdateret bekendtgørelse og vejledning på sygedagpengeområdet

29-06-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer på sygedagpengeområdet i en ny lovbekendtgørelse.

I en ny lovbekendtgørelse har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ajourført den gældende sygedagpengelov på baggrund af vedtagelsen af de seneste lovændringer om:

  • Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer.
  • Styrkede incitamenter til at repatriere, herunder en systematisk kommunal vejledningspligt over for udlændinge, som er uden for integrationsprogrammet, men omfattet af repatrieringsloven: Jobcentrene skal vejlede om repatrieringsmulighederne ved alle samtalerne under kontaktforløbet.

I bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. indføres mulighed for, at en udlænding kan modtage sygedagpenge, mens han eller hun deltager i praktik eller uddannelsesforløb i en begrænset periode på op til otte uger i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, når der er givet tilladelse efter repatrieringsloven.  Ud over ændringen som følge af repatrieringsaftalen er der også i bekendtgørelsen korrigeret i § 23 om beregning af sygedagpenge til selvstændige, så det fremgår, at årsopgørelsens oplysninger om overskud og udlejningsvirksomhed lægges til grund for beregningen uden rentekorrektion.
 
Samtidig er vejledningen om beregning af sygedagpenge blevet opdateret,  blandt andet  med nye principafgørelser og satser. Herudover er afsnittet om beregning af sygedagpenge til selvstændige opdateret vedrørende beregning af arbejdsfortjeneste ved virksomheden og fastsættelse af arbejdsuge.

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge: Lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.: Bekendtgørelse nr. 785 af 15. juni 2018  (nyt vindue)

Vejledning om beregning af sygedagpenge: Vejledning nr. 9490 af 22. juni 2018 (nyt vindue)