Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Praksisundersøgelse og praktikertjek af Jobreform fase I viser overvejende positive resultater

27-06-2018

Ankestyrelsen er i en praksisundersøgelse enig i de fleste af kommunernes vurderinger af, om en borger skal være undtaget fra 225-timersreglen, og et praktikertjek viser, at langt de fleste sagsbehandlerne forstår mekanismerne og incitamenterne i kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

Der tegner sig et overvejende positivt billede i en praksisundersøgelse om 225-timersreglen og i et praktikertjek af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Ankestyrelsens praksisundersøgelse er aftalt i Jobreform fase I og belyser tre centrale områder af kommunernes administration af 225-timersreglen. Derudover har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fået gennemført et praktikertjek af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen for at belyse, om borgerne og de kommunale medarbejdere forstår mekanismerne og incitamenterne i reglerne og kan omsætte dem i praksis.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Ankestyrelsen har undersøgt 122 sager om 225-timersreglen fra 11 forskellige kommuner. Ankestyrelsen finder:

  • at kommunernes vurderinger af undtagelse fra 225-timersreglen pga. begrænset arbejdsevne er rigtige i 7 ud af 10 sager
  • at kommunernes vurderinger af arbejdets karakter i samtlige 10 sager om ordinært og ustøttet arbejde er korrekte
  • at i 20 ud af 21 sager om forlængelse af optjeningsperioden pga. sygdom er der tilstrækkelig dokumentation for den sygdom, der har ført til forlængelsen.

Praktikertjek

Resultatet af praktikertjekket er gennemgående positiv, da undersøgelsen viser, at langt de fleste sagsbehandlerne forstår mekanismerne og incitamenterne i kontanthjælpsloftet og 225-timers¬reglen, og at over halvdelen af borgerne i en borgerundersøgelse selv har tilkendegivet, at de forstår de regler, der bliver formidlet. Heraf har især en del af de jobparate borgere ændret deres jobsøgningsadfærd. 

Praktikertjekket peger på 8 anbefalinger og 22 løsningsforslag. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil følge op på løsningsforslagene i undersøgelsen, sådan at medarbejderne i kommunerne får de bedste forudsætninger for at informere borgerne om den gevinst, der er ved at tage et ordinært og ustøttet arbejde.


Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse (nyt vindue)

Ankestyrelsens pressemeddelelse og praksisundersøgelse (nyt vindue)

Rapporten: Praktikertjek af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen (pdf) (nyt vindue)