Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Virksomhederne har sværere ved at finde nye medarbejdere

19-06-2018

Styrelsens rekrutteringssurvey for foråret 2018 viser, at virksomhedernes udfordringer med at rekruttere arbejdskraft er stigende.

Rekrutteringsudfordringerne er stigende på det danske arbejdsmarked er. Det viser en ny undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2018, og den beskriver omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft.

Undersøgelsens resultater:

  • Der har i foråret 2018 været ca. 16.800 forgæves rekrutteringer. Det er det højeste antal siden foråret 2008 og knap 9 pct. over niveauet i foråret 2017, hvor der blev rapporteret om 15.500 forgæves rekrutteringer.
  • Andelen af virksomheder, der har oplevet forgæves rekrutteringer ift. alle virksomheder, der har forsøgt at rekruttere, er den højeste siden efteråret 2007. Således har knap hver fjerde virksomhed med behov for at rekruttere arbejdskraft haft rekrutteringsudfordringer i foråret 2018. Det er en stigning fra foråret 2017, hvor hver femte virksomhed med rekrutteringsbehov oplevede rekrutteringsudfordringer.
  • Rekrutteringsudfordringerne er mest udtalte i bygge- og anlægsbranchen. Det gælder både, når man ser på det samlede antal af forgæves rekrutteringer, og hvis man ser på, hvor stor andel de forgæves rekrutteringer udgør af beskæftigelsen i branchen. Opgørelsen viser også en regional fordeling, og her er det ligeledes Bygge- og anlægsbranchen, som har sværest ved at rekruttere i syv af de otte regioner (RAR-områder).
  • Det er sværest at finde tømrere, programmører og systemudviklere, elektrikere, rengøringsassistenter samt social- og sundhedsassistent.
  • De brancher, der har de største rekrutteringsudfordringer er Bygge og anlæg, Handel, Sundhed og socialvæsen, Industri samt Hotel og restauration. Rekrutteringsudfordringerne er generelt mindst i den offentlige sektor. Indenfor den offentlige sektor er rekrutteringsudfordringerne størst inden for Sundheds- og socialvæsenet.

Fakta om undersøgelsen

Surveyen er baseret på svar fra ca. 15.100 virksomheder med en svarprocent på 75 pct. i forhold til de godt 20.000 adspurgte virksomheder. De adspurgte virksomheder repræsenterer ca. 46 pct. af den samlede beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Surveyen giver et aktuelt billede af rekrutteringssituationen for 900 stillingsbetegnelser i hvert af de otte områder under de regionale arbejdsmarkedsråd.

Download undersøgelsen: Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Forår 2018 (pdf) (nyt vindue)