Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobbarometeret er opdateret med nye data

11-07-2018

Jobbarometeret er opdateret med de nyeste oplysninger om mangel og forgæves rekrutteringer fra Arbejdsmarkedsbalancen.

Jobbarometeret fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet og overskueligt billede af jobsituationen på det regionale arbejdsmarked. Jobbarometeret er nu opdateret med de nyeste tal om rekrutteringssituationen lokalt. Dermed giver Jobbarometeret den nyeste viden om:

  • Jobmulighederne for de stillingsbetegnelser der fremgår af Jobbarometeret. Her angives om der er gode, rigtig gode eller mindre gode jobmuligheder lokalt for de stillingsbetegnelser der er udtaget i det lokale jobbarometer.
  • Hvilke stillingsbetegnelser de regionale virksomheder ikke har været i stand til at finde den rette arbejdskraft til.

Med de opdaterede data om rekrutteringssituationen er det dermed muligt at få et aktuelt billede af hvilke stillingsbetegnelser de regionale virksomheder har vanskeligt ved ved at finde den rette arbejdskraft til. Oplysningerne om hvilke stillingsbetegnelser de regionale virksomhederne har vanskeligt ved at finde den rette arbejdskraft til fremgår også af ”det regionale arbejdsmarked (bagsiden). De regionale nøgletal giver inspiration og viden om, hvilke områder på det regionale arbejdsmarkedet der har høj efterspørgsel eller specifikke typer stillinger, hvor virksomheder i øjeblikket har vanskeligt ved at finde den rette arbejdskraft. – stillinger, hvor der er med andre ord rigtig gode jobmuligheder regionalt.

Jobbarometeret er derudover som normalt opdateret med:

  • de stillinger, som de ledige i jobcentret oplyser, at de kan bestride og søger job inden for.
  • antallet af opslåede stillinger inden for de 25 stillingsbetegnelser med flest jobopslag inden det enkelte regionale arbejdsmarkedsråds område.

Jobbarometret er brugbart, når der skal vejledes om jobmuligheder og mobilitet (geografisk eller fagligt), eller som afsæt for en snak om opkvalificering, kurser el.lign. Dette uanset om den ledige er nyledig, dimittend, langtidsledig eller jobparat kontanthjælpsmodtager.

Jobbarometeret kan downloades i pdf-format fra star.dk og anvendes i samtalen med den ledige. På den måde har sagsbehandler og ledig et fælles udgangspunkt for at drøfte den lediges muligheder for at få job.

Næste gang Jobbarometeret vil blive opdateret er torsdag den 17. august 2018.

Det lokale Jobbarometer