Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lovbekendtgørelse, nye bekendtgørelser og vejledninger om barselsloven er udstedt

03-07-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer på barselsområdet i en ny lovbekendtgørelse.

I lovbekendtgørelsen har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ajourført den gældende barselslov på baggrund af de seneste lovændringer om:

  • Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning
  • Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, og fraværsret til begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet.

I bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge er kapitlerne 7 - 10 ophævet. Reglerne findes nu i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

Samtidig er vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel blevet opdateret, idet kapitlerne om beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge er udskilt i to særskilte vejledninger – hhv. vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge og vejledning om beregning af barselsdagpenge.

Bekendtgørelse af barselsloven: Lovbekendtgørelse nr. 822 af 20. Juni 2018 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge: Bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.: Bekendtgørelse nr. 541 af 28. maj 2018 (nyt vindue).

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel: Vejledning nr. 9528 af 29. juni 2018 (nyt vindue)

Vejledning om beregning af barselsdagpenge: Vejledning nr. 9511 af 26. juni 2018 (nyt vindue)

Vejledning om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge: Vejledning nr. 9510 af 26. juni 2018 (nyt vindue)