Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udmelding af Sporskifteordningen

02-07-2018

Puljen til Sporskifte er åben for ansøgninger og kan søges løbende

Den 2. juli 2018 åbnes for ansøgninger til Sporskifteordningen. Ordningen er
aftalt i Trepartsaftale III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018 - 2021) fra oktober 2017.

Formålet med Sporskifteordningen er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke. Sporskiftepakken skal indeholde forløb, der har til formål at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, enten inden for samme virksomhed eller i anden virksomhed.

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige virksomheder.

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet.

Læs mere om Sporskifteordningen

Med udmeldelsen af Sporskifteordningen, er der samtidig kommet ny bekendtgørelse, der fastlægger de nærmere administrative retningslinjer for udmøntning af puljen.

Bekendtgørelsen er publiceret på retsinformation