Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

De fleste dagpengemodtagere søger fortsat mindst 1,5 job om ugen

22-08-2018

Benchmarkingen af dagpengemodtageres jobsøgning er opdateret med tal for maj 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings sammenlignende måling af dagpengemodtageres jobsøgning er nu opdateret med tal frem til maj 2018.
Tallene viser, at langt de fleste dagpengemodtagere søger job.  Der ses et lille fald i andelen af dagpengemodtagere, der søger mere end 1,5 job om ugen. Derimod er andelen af dagpengemodtagere, der ikke har registreret jobsøgning i maj måned, stort set uændret i forhold til niveauet i tidligere målinger.

Benchmarkingen blev indført i april 2017 som led i udmøntningen i Trepartsaftale om tilstrækkelige og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Benchmarkingen gør det muligt at følge a-kassernes opfølgning på medlemmernes jobsøgning på tværs af a-kasser. Dermed understøttes a-kassernes rådighedsarbejde. Samtidig skabes der transparens i forhold til dagpengemodtageres jobsøgning.

Opgørelsen bliver løbende opdateret med 2½ måneders forskydning.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning