Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vikarbeskæftigelsen i Danmark er steget siden 2010

28-08-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følger udviklingen i vikarbeskæftigelsen og har samlet en række nøgletal for perioden 2008-2017.

Et statusnotat fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at vikarbeskæftigelsen i Danmark har været stigende siden 2010. Vikarbeskæftigelsen udgør dog fortsat en relativt lille del af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse.

Opgjort i antal personer var mere end 4 pct. af lønmodtagerne beskæftiget i vikarbranchen i løbet af 2017. Det svarer til 120.000 personer. Opgjort i fuldtidspersoner udgjorde vikarbeskæftigelsen i 2017 godt 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse, svarende til godt 25.000 fuldtidspersoner.

Det fremgår også, at udenlandske statsborgere udgør en betydeligt større andel af vikarbeskæftigelsen end af den generelle lønmodtagerbeskæftigelse. Udenlandske statsborgere udgjorde i 2017 26 pct. af de vikarbeskæftigede mod 9 pct. af de beskæftigede som helhed. Mens udenlandske statsborgeres andel af vikarbeskæftigelsen var stigende fra 2012 til 2016, faldt andelen lidt fra 2016 til 2017.

Statusnotat vedrørende udviklingen i vikar-beskæftigelsen (pdf) (nyt vindue)