Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesministeren har sendt årets tilsynsbrev til Udbetaling Danmarks bestyrelse

19-09-2018

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har sendt sit tilsynsbrev om Udbetaling Danmark vedrørende år 2017. Tilsynsbrevet vil fremover blive offentliggjort på star.dk

Tilsynet med Udbetaling Danmarks bestyrelse er tilrettelagt som et årligt tilsyn, hvor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sender et tilsynsbrev til bestyrelsen. Tilsynsbrevet vedrørende 2017 er nu sendt.

Beskæftigelsesministeren fører i samarbejde med en række andre ministerier tilsyn med, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark varetager sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen. I praksis koordineres tilsynsopgaven af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tilsynsbrevene bygger blandt andet på årsrapporten fra Udbetaling Danmark for det forudgående år, redegørelser fra en række klageinstanser om kvaliteten i sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark og en beretning til tilsynet fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

Tilsynsbrevene vil fremover blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside star.dk.

I 2017 udbetalte Udbetaling Danmark 217 mia. kr. til ca. 2,4 mio. ydelsesmodtagere.

Læs ministerens tilsynsbrev til Udbetaling Danmarks bestyrelse vedrørende år 2017 og relevante nøgletalstabeller:

Tilsyn med Udbetaling Danmark