Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye tal for dagpengemodtageres jobsøgningsaktivitet til og med juni 2018

26-09-2018

Benchmarkingen af dagpengemodtageres jobsøgning er opdateret med tal for juni 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings har nu opdateret den sammenlignende måling af dagpengemodtageres jobsøgning. Målingen er opdateret med tal frem til juni 2018.

Tallene viser, at langt de fleste dagpengemodtagere søger job.  I forhold til sidste måned er andelen, der søger mere end 1,5 job om ugen, den samme, mens andelen af personer, som søger mellem 0 og 1,5 job, er faldet. Men andelen af dagpengemodtagere, der ikke har registreret jobsøgning i juni måned, er større, end den var i maj, og det holder styrelsen øje med. 

Benchmarkingen blev indført i januar 2018 som led i udmøntningen i Trepartsaftale om tilstrækkelige og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Benchmarkingen gør det muligt at følge a-kassernes opfølgning på medlemmernes jobsøgning på tværs af a-kasser. Dermed understøttes a-kassernes administration af rådighedsreglerne og styrelsens tilsyn med a-kasserne og deres medlemmer. Samtidig skabes der transparens i forhold til dagpengemodtageres jobsøgning.

Opgørelsen bliver løbende opdateret med 2½ måneders forskydning.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning