Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opdateret overblik over behovet for arbejdskraft til store byggeprojekter

13-09-2018

Leo Larsen-rapporten belyser de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af store planlagte og igangværende infrastrukturprojekter. Nu er rapporten opdateret.

Leo Larsen-rapporten udkom i 2013 og blev første gang opdateret i 2015. Nu er rapporten blevet opdateret igen, og opdateringen er gennemført af COWI. Opdateringen peger på, at der siden 2015 er afsluttet flere infrastrukturprojekter, end der er kommet nye til. Det har konsekvenser for arbejdskraftsbehovet i branchen.

Det samlede arbejdskraftbehov som følge af planlagte større infrastrukturprojekter for tiårsperioden 2014 til 2024 var ca. 8.500 mandår årligt. Til sammenligning ventes omfanget at falde til ca. 5.600 mandår årligt i perioden 2018 til 2028. Det svarer til ca. 3,3 % af den samlede bygge- og anlægsbeskæftigelse i Danmark.

Det fremtidige direkte arbejdskraftbehov i forbindelse med større infrastrukturprojekter forventes i årene 2018 til 2028 at være 61.700 mandår. Særligt afslutningen af en række af de store sygehusprojekter og metroprojekterne forklarer det store fald i efterspørgslen efter arbejdskraft i første del af perioden fra 2018. Samtidig er omfanget af kommende projekter mindre end tidligere.

De projekttyper, der giver anledning til det største arbejdskraftbehov, er tunnel- og broprojekter med Femern Bælt Forbindelsen som det absolut største. Femern Bælt Forbindelsen forventes på nuværende tidspunkt at blive igangsat i 2020 eller 2021 og afsluttet i 2028. Signalprogrammet, elektrificeringsprogrammet og øvrige jernbaneprojekter er desuden blandt dem, som holder aktiviteten på infrastrukturområdet i gang efter 2022/2023.

Nye projekter inkluderer bl.a. Nyt Statens Naturhistorisk Museum, forlængelse af Kalundborg-motorvejen, udvidelse af den vestfynske motorvej, udvidelse af motorvejen mellem Skanderborg og Aarhus S, ny bane over Vestfyn, anlæggelsen af "Kronprinsesse Marys Bro", ny bane til Aalborg Lufthavn og BRT-projektet i Aalborg (Busspor).

Rapporten peger på, at aktivitetsniveauet i øjeblikket er særligt højt i Region Hovedstaden, hvor manglen på arbejdskraft derfor også er mest udtalt. Det høje aktivitetsniveau i Region Hovedstaden skyldes både mange sammenfaldende infrastrukturprojekter, men også høj aktivitet inden for det private boligbyggeri og aktiviteter i forbindelse med udvidelsen af Københavns Lufthavn. De aktiviteter, der kan henføres til større infrastrukturprojekter i Region Hovedstaden, forventes imidlertid at klinge af i løbet af de kommende fire til fem år. Sideløbende forventes aktivitetsniveauet at stige i Region Sjælland, hvis Femern Bælt Forbindelsen bliver at i gang i 2020 eller 2021 som forudsat i rapporten.

Undersøgelse: Arbejdskraftbehovet i forbindelse med større infrastrukturprojekter