Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning opdateret med september-tal

07-01-2019

Benchmarkingen af dagpengemodtageres jobsøgningsaktivitet er opdateret med tal for september 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings har nu opdateret den sammenlignende måling af dagpengemodtageres jobsøgning. Målingen er opdateret med tal frem til september 2018.

Målingen viser, at langt de fleste dagpengemodtagere fortsat søger job.  I forhold til august 2018 er andelen, der søger mere end 1,5 job om ugen, steget, mens andelen af personer, som søger mellem 0 og 1,5 job, har været faldende. Andelen af dagpengemodtagere, der ingen jobsøgning har registreret, er siden august 2018 fortsat på 2,7 pct.  

Benchmarkingen blev indført i april 2017 som led i udmøntningen af Trepartsaftale om tilstrækkelige og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Benchmarkingen gør det muligt at følge a-kassernes opfølgning på medlemmernes jobsøgning på tværs af a-kasser. Dermed understøttes a-kassernes administration af rådighedsreglerne og styrelsens tilsyn med a-kasserne og deres medlemmer. Samtidig skabes der transparens i forhold til dagpengemodtageres jobsøgning.

Opgørelsen bliver løbende opdateret med 2½ måneders forskydning.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning