Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag, der udmønter aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v., er sendt i høring

15-01-2019

Som led i udmøntningen af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats er udkast til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats og udkast til konsekvenslovforslag sendt i ekstern høring af Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har den 14. januar sendt to udkast til lovforslag i ekstern høring. Høringen drejer sig om forslag til en ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og forslag til ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (konsekvenslovforslag).

Lovforslagene udmønter bl.a. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, som blev indgået af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 23. august 2018.

Derudover indeholder lovforslagene også udmøntning af enkelte initiativer fra Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet, som kræver lovændringer.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Fristen for høringssvar er mandag den 11. februar 2019 kl. 12.

Høring af lovforslag der udmønter aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. (nyt vindue)