Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag om opholdskrav er trådt i kraft

03-01-2019

Lovforslaget om opholdskrav for ret til dagpenge trådte i kraft 1. januar 2019.

Den 20. december vedtog Folketinget et opholdskrav for ret til dagpenge: L 13 forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).

Lovforslaget medfører, at retten til dagpenge bliver betinget af, at medlemmet
lovligt har haft ophold her i riget, et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år.

Opholdskravet indfases gradvist, således at:

  • for a-kasse-medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2019, er opholdskravet sammenlagt mindst 5 år inden for de seneste 12 år.
  • for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020, er opholdskravet sammenlagt mindst 6 år inden for de seneste 12 år.

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.) (nyt vindue)