Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse om beskæftigelsessituationen for personer med handicap

24-01-2019

I størstedelen af jobcentrene vurderes der at være lokalpolitisk fokus på handicapområdet, men der er forskelle på, hvordan indsatsen tilrettelægges og organiseres.

Specialfunktionen Job og Handicap har i 2018 udarbejdet en analyse af beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Analysen er foretaget i samarbejde med Discus og Epinion, og den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 84 jobcentre og kvalitative interviews i 15 udvalgte jobcentre.

Analysen viser, at der i 2017 var lokalpolitisk fokus på handicapområdet i størstedelen af jobcentrene:

  • 36 % af jobcentrene vurderede, at der i høj grad eller i meget høj grad var et lokalpolitisk fokus på handicapindsatsen.
  • 45 % oplevede, at der kun i nogen grad var lokalpolitisk fokus på handicapområdet.
  • 15 % vurderede, at de i mindre grad har haft fokus på handicapindsatsen.

Over halvdelen af jobcentrene forventer et øget fokus på handicapområdet de kommende to år, bl.a. på grund af førtidspensionsreformen, styrket kendskab til handicapkompenserende ordninger og nye ministermål for handicapområdet.

Analysen peger også på, at der er forskel på, hvordan de adspurgte jobcentre organiserer indsatsen, særligt med hensyn til om den er placeret hos én eller få nøglemedarbejdere, eller om den er placeret hos en bred medarbejdergruppe.

Analysen viser desuden, at jobcentrene i mindre omfang vurderer, at personer med handicap skal have en særskilt indsats i forhold til jobcentrets andre målgrupper, men størstedelen vurderer til gengæld, at de har behov for en mere håndholdt indsats. I det omfang der gives en særlig indsats, drejer den sig især om de handicapkompenserende ordninger. Jobcentrenes vurdering af de handicapkompenserende ordninger varierer. Særligt hjælpemidler og arbejdspladsindretning samt personlig assistance vurderes at understøtte borgerne i at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet for året 2017 (pdf) (nyt vindue)