Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning

28-01-2019

Kommunerne får nu en smiley-ordning, som viser jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere på tværs af kommunerne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med KL og kommunerne udviklet et nyt letforståeligt benchmarkingværktøj , der gør det muligt at følge jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning. Det vil understøtte kommunernes rådighedsarbejde og skabe større transparens i forhold til de lediges jobsøgning.

Benchmarkingen svare til  smileyordning for dagpengemodtageres jobsøgning og offentliggøres som led i trepartsaftale II fra august 2016. Den nye opgørelse giver for første gang et samlet billede af alle jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning, og opgørelsen gør det muligt at sammenligne jobsøgningen blandt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Jobsøgningsfrekvensen  inddeles i tre smileykategorier:

  • Grøn smiley: seks jobsøgninger eller flere om måneden
  • Lysegrøn smiley: Færre end seks jobsøgninger om måneden
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning.

Rådighedstilsynet med jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning er baseret på de lediges egne registreringer i Joblog. Opgørelsen opdateres løbende.

Læs mere om rådighedstilsynet med jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning, og se seneste opgørelse:

Rådighedstilsyn om jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning