Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opdateret vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

18-01-2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdateret vejledningen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdateret vejledningen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet. Vejledningen skal understøtte kommunernes arbejde med den helbredsmæssige oplysning af sager på området.

Vejledningen er opdateret med følgende:

  • Den sundhedsfaglige rådgivning skal ligge inden for rammerne af den gældende lovgivning. Det er blandt andet helt centralt, at kommunen er opmærksom på, at lægelig undersøgelse og behandling ikke må indgå i den sundhedsfaglige rådgivning, men skal foregå i sundhedssystemet, fx hos borgerens egen læge.
  • En sundhedskoordinator kan med borgerens samtykke indhente helbredsoplysninger m.v. ved opslag i elektroniske systemer som fx en patientjournal, selvom oplysningerne ikke indhentes til behandlingsformål. Borgerens samtykke skal være skriftligt, og det skal gives til den autoriserede sundhedsperson, fx den sundhedskoordinator, der indhenter oplysningerne.
  • Borgeren kan klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn over den eller de autoriserede sundhedspersoner, som har udfærdiget den eller de erklæringer, der er blevet brugt i forbindelse med sagsbehandlingen. Disciplinærnævnet kan som udgangspunkt ikke behandle klager over erklæringer udfærdiget af sundhedspersoner, som er ansat i administrative stillinger (fx som sundhedskoordinator i kommunen). Det afgørende i forhold til, om Disciplinærnævnet har kompetence til at behandle klagen, er en konkret vurdering af, om der er etableret et behandler/patient-forhold mellem sundhedspersonen og patienten.
  • Brugen af sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i kontanthjælpsager er uddybet som opfølgning på undersøgelsen om brugen af lægeattester på kontanthjælpsområdet.

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)