Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Høring om justering af regler om løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats

16-10-2019

Arbejdsmarkedets parter er kommet med 10 anbefalinger til justeringer i rimeligheds- og merbeskæftigelseskravet samt inddragelse af medarbejderrepræsentant.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 16. oktober 2019 sendt en justeret udgave af Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12 i høring.

I aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats blev det aftalt, at en arbejdsgruppe bestående af DA, FH og KL skulle drøfte initiativet om forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte. Arbejdsgruppen skulle bidrage med at finde en løsning, så rimelighedskravet fortsat afspejler et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og personer i støttet beskæftigelse. 

Derudover skulle arbejdsgruppen drøfte, hvorvidt det i forbindelse med etablering af virksomhedsrettet indsats skal være en tillidsrepræsentant, der skal høres, hvis en sådan findes på virksomheden, eller om kommunerne selv kan vælge, om de vil bruge en medarbejderrepræsentant eller tillidsrepræsentant i deres kommune.

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit arbejde om den konkrete udmøntning, og partierne bag Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats har godkendt arbejdsgruppens forslag til udmøntningsmodel.

Der er derfor udarbejdet et justeret udkast til kapitel 10-12 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor arbejdsgruppens udmøntningsmodel er indarbejdet i reglerne om virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og nytteindsats. Der er endvidere indarbejdet nogle justeringer af blandt andet merbeskæftigelseskravet, som har sammenhæng til ændringerne i rimelighedskravet.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Fristen for eventuelle bemærkninger er fredag den 1. november 2019 kl. 12.00.  

Se høringerne på høringsportalen