Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye bekendtgørelser om den obligatoriske pensionsordning

11-10-2019

Der er udstedt nye bekendtgørelser om indberetning, indbetaling m.v. af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for ydelsesmodtagere.

I foråret vedtog Folketinget lov nr. 339 af 2. april 2019, som indfører den obligatoriske pensionsordning. Loven betyder, at der fra 2020 bliver indbetalt et bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af en række overførselsindkomster.

Bidraget, som skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, er i 2020 på 0,3 pct. af den pågældende ydelse, og bidraget stiger gradvist til 3,3 pct. i 2030.

Der er udarbejdet bekendtgørelser, der fastsætter nærmere regler for indberetning og indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning.

Den 3. oktober 2019 er der offentliggjort følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven (nyt vindue)

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse (nyt vindue)

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte (nyt vindue)

Bekendtgørelse om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil snarest offentliggøre en bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension.