Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Projekt Uddannelsesambassadører har sikret flere uddannelsesløft

18-10-2019

I 2017 blev Projekt Uddannelsesambassadører igangsat for at understøtte kommunernes brug af uddannelsesløft. Evalueringen af projektet er nu klar.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen afsatte i 2016 10 mio. kr. til et projekt med uddannelsesambassadører for at understøtte kommunernes arbejde med at give ledige dagpengemodtagere et uddannelsesløft i form af en erhvervsuddannelse. Projektet er blevet gennemført over en toårig periode fra 2017 til 2018.

I projektet har 16 deltagende kommuner ansat uddannelsesambassadører, som har været bindeled mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og sikret, at viden om uddannelse er blevet spredt i mellem jobcentrene.

Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet en evaluering af projektet, der viser, at antallet af uddannelsesløft i de 16 deltagende kommuner er steget med 219 pct. over de to år. I landets øvrige kommuner var stigningen 41 pct. I 2018 stod de 16 deltagerkommuner for næsten halvdelen af alle uddannelsesløft på landsplan.

I 2019 blev Projekt Uddannelsesambassadører 2 igangsat i en toårig periode frem til 2021.

Evaluering af Projekt Uddannelsesambassadører