Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Review gennemgår effekt af lediges personlige fremmøde og andre forhold i sagsbehandlingen

11-10-2019

I en litteraturgennemgang undersøges effekten af personligt fremmøde kontra distancemøder og andre sagsbehandlerrelaterede forhold, der kan have betydning for lediges overgang beskæftigelse.

Et nyt review undersøger først effekten af personligt fremmøde kontra distancemøder og derefter andre sagsbehandlerrelaterede forhold, der kan have påvirkning på en borgers overgang til beskæftigelse. Det omhandler både sagsbehandleres adfærd og rammerne for den indsats, som de leverer.

Litteraturgennemgangen er baseret på viden fra i alt 20 studier.

Gennemgangen fandt et enkelt studie, der undersøger effekten af distancemøder kontra personligt fremmøde. Studiet finder ikke forskellig effekt for lediges overgang til beskæftigelse på baggrund af mødeform. Studiet er ikke publiceret, den endelige evaluering forventes at udkomme om 3-6 måneder.

Reviewet viser, at der er moderat evidens for, at en reduktion i sagsbehandleres sagsstamme har positiv effekt på lediges overgang til beskæftigelse. Derudover findes der indikation på, at sagsbehandlerens relative effektivitet har betydning.

Endelig er der indikation på, at det kan have betydning for de lediges efterfølgende jobchance, om de er visiteret til tilbud ved en statistisk profilvurdering eller ved en sagsbehandlervurdering.

Sagsbehandlerrelaterede forhold som påvirker lediges jobchancer – Litteraturgennemgang (pdf) (nyt vindue)