Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Særlig indsats til ledige grønlændere i Danmark

31-10-2019

Ledige grønlændere i Danmark tilbydes en særlig indsats som hjælp til at komme ind på det danske arbejdsmarked eller begynde på en uddannelse.

Kommuner kan søge om midler til at tilbyde ledige grønlændere i Danmark en særlig indsats som supplement til den almindelige beskæftigelsesindsats. Tilbuddet omfatter ledige, der er på offentlig forsørgelse, dog ikke modtagere af dagpenge og førtidspension.

Det er op til kommunerne selv at bestemme indsatsen ud fra borgerens individuelle situation og med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov, herunder særlige problemstillinger og udfordringer, som ledige grønlændere kan have i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Pulje for særlig indsats til ledige grønlændere i Danmark